خصوصی

خصوصی

دی سی لینک تعهد می‌دهد که تمام اطلاعات وارد شده کاربران خود را حفظ کرده و از آن‌ها سوء استفاده نخواهد کرد. تنها استفاده ای که دی سی لینک از اطلاعات کاربران می‌کند برای پرداخت‌‌ها و دریافت‌ وجه می باشد. و تنها درصورتی که از مراجع قضایی درخواست نمایند اطلاعات را تنها برای مسئولین مراجع قضایی افشا خواهد کرد.