تعرفه پرداخت

تعرفه پرداخت به کاربران

درآمد شما با آی پی ایران به ازای هر 1000 بازدید 11000 هزار تومان می‌باشد.

درآمد شما با آی پی جهانی به ازای هر 1000 بازدید 7000 تومان می‌باشد.

هر آی پی 3 بار در روز شمارش می‌شود.

توضیحات بسته / کشور درآمد در هر 1000 نمایش
دسکتاپ موبایل / تبلت
ایران (جمهوری اسلامی) ۱۸٬۰۰۰تومان ۱۸٬۰۰۰تومان
نمایش جهانی (همه کشورها) ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
توضیحات بسته / کشور درآمد در هر 1000 نمایش
دسکتاپ موبایل / تبلت
ایران (جمهوری اسلامی) ۱۸٬۰۰۰تومان ۱۸٬۰۰۰تومان
نمایش جهانی (همه کشورها) ۷٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان